Hán tự : Chữ NHIỄM 染

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
色体 NHIỄM SẮC THỂ nhiễm sắc thể
色する NHIỄM SẮC nhuộm màu
NHIỄM SẮC sự nhuộm màu; thuốc nhuộm
NHIỄM LIỆU thuốc nhuộm
める NHIỄM nhiễm;nhuộm màu; nhúng
みる NHIỄM thấm; ngấm; bị nhiễm (thói hư); chìm ngập
NHIỄM vết bẩn; vết nhơ
まる NHIỄM nhuộm
症治療 CẢM NHIỄM CHỨNG TRI LIỆU khống chế nhiễm khuẩn; chữa bệnh truyền nhiễm
する TRUYỀN NHIỄM lây bệnh;nhiễm bệnh (nhiễm bịnh)
する CẢM NHIỄM nhiễm trùng;truyền nhiễm; nhiễm
させる TRUYỀN NHIỄM đổ bệnh (đổ bịnh)
させる CẢM NHIỄM đổ bệnh (đổ bịnh)
TRUYỀN NHIỄM sự truyền nhiễm ; sự lan truyền
CHỬ NHIỄM Một món ăn gồm thịt, cá, rau được hầm bằng nước sốt làm bằng Shoyu và đường
CẢM NHIỄM sự nhiễm; sự truyền nhiễm
する Ô NHIỄM nhiễm;ô nhiễm
明王 ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG Thần Ragaraja
Ô NHIỄM sự ô nhiễm
妙王 ÁI NHIỄM DIỆU VƯƠNG Thần Ragaraja
MAO NHIỄM sự nhuộm tóc; nhuộm tóc
MÔI NHIỄM TỀ thuốc nhuộm
みる CẤU NHIỄM Trở nên dơ bẩn
病にかかる TRUYỀN NHIỄM BỆNH,BỊNH nhiễm dịch
TUẦN NHIỄM Sự quen thân; sự thân thiện; sự quen thuộc
TRUYỀN NHIỄM BỆNH,BỊNH bệnh lây; bệnh truyền nhiễm
TUẦN NHIỄM Sự quen thân; sự thân thiện; sự quen thuộc
TRUYỀN NHIỄM ĐỘC Virut; mầm bệnh
THIẾT NHIỄM SẮC màu của sắt
NẠI NHIỄM Nhuộm màu
TRUYỀN NHIỄM TÍNH,TÁNH Sự truyền nhiễm; tính truyền nhiễm
熱汚 NHIỆT Ô NHIỄM sự ô nhiễm nhiệt
お馴 TUẦN NHIỄM thông dụng; phổ biến; được biết đến; quen thuộc
黒くまる HẮC NHIỄM nhuộm đen
直接伝 TRỰC TIẾP TRUYỀN NHIỄM sự truyền nhiễm trực tiếp
年寄りみた NIÊN KÝ NHIỄM Đặc trưng của tuổi
大気汚 ĐẠI KHÍ Ô NHIỄM bầu không khí bị ô nhiễm;ô nhiễm không khí
病気に感する BỆNH,BỊNH KHÍ CẢM NHIỄM nhiễm bệnh (nhiễm bịnh)
アニリン NHIỄM LIỆU thuốc nhuộm Anilin
届け出伝 GIỚI XUẤT TRUYỀN NHIỄM BỆNH,BỊNH bệnh truyền nhiễm phải báo cáo chính quyền
エイズに感する CẢM NHIỄM nhiễm AIDS
地球環境と大気汚を考える全国市民会議 ĐỊA CẦU HOÀN CẢNH ĐẠI KHÍ Ô NHIỄM KHẢO TOÀN QUỐC THỊ DÂN HỘI NGHỊ Liên minh Cứu nguy Môi trường và Trái đất của Công dân
07:24:57, 08-06-2015
2362 Lượt xem