Hán tự : Chữ NHIẾP 摂

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NHIẾP SINH sự vệ sinh; sự giữ gìn sức khoẻ
NHIẾP LÝ đạo trời;thượng đế; trời; sự thấy trước; sự sắp đặt
氏20度 NHIẾP THỊ ĐỘ 20 độ C
NHIẾP THỊ thang chia nhiệt độ lấy điểm đông của nước là 0 và điểm sôi là 100; bách phân
NHIẾP CHÍNH,CHÁNH quan nhiếp chính; chức vụ quan nhiếp chính
NHIẾP THỦ tiêm chủng; chuyền
06:37:47, 29-05-2015
2720 Lượt xem