Hán tự : Chữ NOÃN 暖

âm Hán NOÃN- Số nét: 13 – Bộ: NHẬT 日
âm ON ダン, ノン
âm KUN 暖か あたたか
暖かい あたたかい
暖まる あたたまる
暖める あたためる

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NOÃN LIÊM tấm rèm che trước cửa; danh tiếng của cửa hàng
NOÃN LÒ lò sưởi
NOÃN LƯU dòng nước ấm
NOÃN PHÒNG hệ thống sưởi; sự sưởi nóng
NOÃN ĐÔNG mùa đông ấm áp
める NOÃN làm nóng lên; hâm nóng;nung nấu
まる NOÃN ấm lên
かい家族 NOÃN GIA TỘC gia đình êm ấm
かい NOÃN đầm ấm;êm ấm;nóng; nồng hậu; ấm áp;ôn hoà
THẰNG NOÃN LIÊM rèm dây thừng
ÔN NOÃN ấm; ấm áp;ấm; ấm áp; nóng
HÀN NOÃN KẾ hàn thử biểu; nhiệt kế
アジア太平洋圏温化対策分析モデル THÁI BÌNH DƯƠNG QUYỀN ÔN NOÃN HÓA ĐỐI SÁCH PHÂN TÍCH Mô hình hội nhập Châu Á Thái Bình Dương; Mô hình
18:52:45, 15-08-2015
2653 Lượt xem