Hán tự : Chữ OA 渦

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
OA CẢI xoáy
OA TRUNG xoáy nước; cơn lốc
OA xoáy
OA LƯU dòng xoáy; xoáy
巻き上がる OA CẢI THƯỢNG xoáy
巻き OA CẢI xoáy; hoa
07:39:45, 04-08-2015
1911 Lượt xem