Hán tự : Chữ PHÁC, BẠC 撲

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
滅する PHÁC,BẠC DIỆT tiêu diệt; hủy diệt; triệt tiêu
PHÁC,BẠC DIỆT sự tiêu diệt; sự hủy diệt; sự triệt tiêu
ĐẢ PHÁC,BẠC THƯƠNG vết thâm tím
ĐẢ PHÁC,BẠC vết thâm tím
取り TƯƠNG,TƯỚNG PHÁC,BẠC THỦ đô vật
ファン TƯƠNG,TƯỚNG PHÁC,BẠC người hâm mộ Sumo
をとる TƯƠNG,TƯỚNG PHÁC,BẠC đánh vật
TƯƠNG,TƯỚNG PHÁC,BẠC vật sumo
大相 ĐẠI TƯƠNG,TƯỚNG PHÁC,BẠC trận đấu vật lớn; đấu Sumo hạng nặng; Sumo hạng nặng

 

06:31:18, 08-06-2015
2424 Lượt xem