Hán tự : Chữ PHAO, BÀO 泡

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
立つ PHAO,BÀO LẬP nổi bong bóng; sôi sùng sục; nổi tăm
を食う PHAO,BÀO THỰC lúng túng; hoang mang; bối rối; mất lý trí suy xét
が上がる PHAO,BÀO THƯỢNG nổi bọt
PHAO,BÀO bong bóng; bọt
PHAO,BÀO TUYẾT tuyết rơi vào mùa xuân; tuyết mỏng và dễ tan; tuyết nhẹ
THỦY PHAO,BÀO bọt nước;bọt; bong bóng; mụn;lở;phù bào;sự không có gì; sự trở thành số không
KHÍ PHAO,BÀO bọt khí
PHÁT PHAO,BÀO sự sủi bọt; sự tạo bọt; sự nổi bọt; sự phát bọt
海の HẢI PHAO,BÀO bọt bể
浮草と PHÙ THẢO PHAO,BÀO bọt bèo

 

21:57:38, 04-07-2015
2269 Lượt xem