Hán tự : Chữ PHẤT, PHÌ 沸

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
騰点 PHẤT,PHÌ ĐẰNG ĐIỂM điểm sôi
騰水型炉 PHẤT,PHÌ ĐẰNG THỦY HÌNH LÒ Lò phản ứng Nước sôi
騰する PHẤT,PHÌ ĐẰNG sôi lên; sôi nổi; lên cao trào
PHẤT,PHÌ ĐẰNG sắp sôi; sủi tăm;sự sôi sùng sục
立つ PHẤT,PHÌ LẬP sôi động
PHẤT,PHÌ ĐIỂM điểm sôi
PHẤT,PHÌ sôi lên
き立つ PHẤT,PHÌ LẬP sôi;sôi sục
かす PHẤT,PHÌ đun;đun sôi; làm sôi lên;làm sôi sục;nấu;sôi
する CHỬ PHẤT,PHÌ đun sôi; làm sôi
CHỬ PHẤT,PHÌ sự sôi; sự đang sôi
THANG PHẤT,PHÌ ấm trà;độc ẩm
かし器 THANG PHẤT,PHÌ KHÍ ấm đun nước
お湯をかす THANG PHẤT,PHÌ chần;đun sôi
21:45:21, 04-07-2015
2231 Lượt xem