Hán tự : Chữ QUẾ 桂

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
QUẾ BỈ quế
NGUYỆT QUẾ THỤ nguyệt quế
の枝 NHỤC QUẾ CHI quế chi
NHỤC QUẾ Cây quế;quế

ĐỌC

 

05:41:36, 09-06-2015
2470 Lượt xem