Hán tự : Chữ SA, SÁ 沙

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THỦ SA,SÁ THÁI,THẢI Tin đồn hiện thời
SA,SÁ THÁI,THẢI tiếng nói; lời nói (có trọng lượng)
御無汰する NGỰ VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI lâu lắm rồi mới viết thư cho
御無 NGỰ VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI việc lâu lắm rồi mới viết thư cho; lâu lắm mới viết thư
取り THỦ SA,SÁ THÁI,THẢI sự ngồi lê đôi mách
刃傷 NHẬN THƯƠNG SA,SÁ THÁI,THẢI sự đổ máu; sự chém giết
ご無 VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI không thư từ liên lạc trong một thời gian
21:01:47, 21-06-2015
2300 Lượt xem