Hán tự : Chữ SẠN 桟

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
SẠN KIỀU bến tàu; bến
SẠN ĐẠO đường lát bằng thân cây (qua đầm lầy)
SẠN KIỀU bến tàu
天井 THIÊN TỈNH SẠN PHU Phòng triển lãm tranh
05:54:22, 09-06-2015
2372 Lượt xem