Hán tự : Chữ TẠM 暫

Hán TẠM- Số nét: 15 – Bộ: NHẬT 日
ON ザン
KUN 暫く しばらく

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TẠM THỜI một chút; một ít;thời gian ngắn
定協定 TẠM ĐỊNH HIỆP ĐỊNH hiệp định tạm thời
定価格 TẠM ĐỊNH GIÁ CÁCH giá tạm tính
TẠM ĐỊNH sự tạm thời
TẠM nhanh chóng; chốc lát; nhất thời; tạm thời; một lúc
18:55:10, 15-08-2015
2374 Lượt xem