Hán tự : Chữ TÂN 津

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
浦浦 TÂN TÂN PHỔ PHỔ mọi nơi mọi chỗ
TÂN BA sóng cồn;sóng triều (do động đất)
THIÊN TÂN Thiên Tân
NHẬP TÂN sự nhập cảng; sự vào cảng
興味 HƯNG VỊ TÂN TÂN rất thích thú; rất hứng thú;sự thích thú vô cùng; sự hứng thú tuyệt vời
07:19:59, 08-07-2015
2986 Lượt xem