Hán tự : Chữ TÂN,BANH 浜

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TÂN,BANH BIẾN bãi biển; bờ biển
TÂN,BANH bãi biển
SA TÂN,BANH bãi cát
HẢI TÂN,BANH bờ biển; ven biển
06:12:12, 22-07-2015
2209 Lượt xem