Hán tự : Chữ THÁI 泰

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
西名画 THÁI TÂY DANH HỌA danh họa Phương Tây
西 THÁI TÂY các nước Phương Tây
然自若 THÁI NHIÊN TỰ NHƯỢC bình tĩnh; điềm tĩnh;nhanh trí
THÁI BÌNH sự thái bình; sự yên bình; sự thanh bình;thái bình; yên bình; thanh bình
AN,YÊN THÁI hòa bình; bằng phẳng; ổn;hòa bình; sự yên ổn
06:10:39, 22-07-2015
2576 Lượt xem