Hán tự : Chữ THÁI, THẢI 汰

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐÀO THÁI,THẢI Sự chọn lọc (tự nhiên)
取沙 THỦ SA,SÁ THÁI,THẢI Tin đồn hiện thời
ご沙 SA,SÁ THÁI,THẢI tiếng nói; lời nói (có trọng lượng)
御無沙する NGỰ VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI lâu lắm rồi mới viết thư cho
御無沙 NGỰ VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI việc lâu lắm rồi mới viết thư cho; lâu lắm mới viết thư
取り沙 THỦ SA,SÁ THÁI,THẢI sự ngồi lê đôi mách
刃傷沙 NHẬN THƯƠNG SA,SÁ THÁI,THẢI sự đổ máu; sự chém giết
ご無沙 VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI không thư từ liên lạc trong một thời gian
21:18:34, 21-06-2015
2141 Lượt xem