Hán tự : Chữ THĂNG 昇

âm Hán THĂNG- Số nét: 08 – Bộ: NHẬT 日
âm ON ショウ
âm KUN 昇る のぼる
しゅう
のり

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THĂNG CẤP sự thăng cấp
THĂNG CÁCH sự thăng cấp; sự tăng bậc;thăng chức
THĂNG THIÊN thăng thiên
THĂNG lên cao; thăng cấp; tăng lên;leo trèo
進する THĂNG TIẾN,TẤN tiến thân
THĂNG TIẾN,TẤN thăng tiến; thăng chức
給する THĂNG CẤP tăng lương
THĂNG CẤP sự tăng lương
級する THĂNG CẤP thăng cấp
する THƯỢNG THĂNG tăng cao; lên cao
THƯỢNG THĂNG sự tăng lên cao; sự tiến lên
雲上に VÂN THƯỢNG THĂNG đằng vân

 

06:46:26, 10-08-2015
2389 Lượt xem