Hán tự : Chữ THỜI 時

Hán THỜI- Số nét: 10 – Bộ: NHẬT 日
ON
KUN とき
-どき
とぎ

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
間通りに THỜI GIAN THÔNG đúng giờ
計仕掛け THỜI KẾ SĨ,SỸ QUẢI bộ máy đồng hồ; cơ cấu đồng hồ
THỜI TRIẾT có lúc; thỉnh thoảng
には THỜI có lúc;lúc đó
間表 THỜI GIAN BIỂU thời gian biểu
計を買う THỜI KẾ MÃI sắm đồng hồ
THỜI SAI sự chênh lệch về thời gian
と場合によって THỜI TRƯỜNG HỢP tùy lúc tùy thời
間給 THỜI GIAN CẤP tiền lương giờ
計を捲く THỜI KẾ QUYỂN,QUYỀN vặn đồng hồ
THỜI CỤC,CUỘC thời cuộc; thời điểm
THỜI có lúc; thỉnh thoảng;đôi khi;lắm khi;từng thời kỳ; từng mùa
間稼ぎ THỜI GIAN GIÁ sự tranh thủ thời gian
計の針 THỜI KẾ CHÂM kim đồng hồ
THỜI NGHI sự đúng lúc; sự đúng thời; việc chào đón mùa mới
THỜI có khi; có lúc;giờ phút; giây phút;lúc đó;lúc; khi; thời gian;mùa;thời cơ; cơ hội;thời đại; thời kỳ;thời điểm
間外手当 THỜI GIAN NGOẠI THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp làm việc ngoài giờ quy định
計が止まった THỜI KẾ CHỈ đồng hồ chết;đồng hồ đứng
THỜI BÁO sự báo giờ;sự thông báo kịp thời
間割り THỜI GIAN CÁT tỉ lệ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi; thời gian biểu
THỜI KẾ đồng hồ
THỜI THẾ thời thế
間割 THỜI GIAN CÁT tỉ lệ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi; thời gian biểu
THỜI CẤP tiền lương trả theo giờ
THỜI HIỆU thời hạn có hiệu quả; thời hiệu
間を計る THỜI GIAN KẾ bấm giờ
THỜI TIẾT mùa;thời cơ;thời thế;vụ; thời vụ
刻表 THỜI KHẮC BIỂU bảng hiệu hướng dẫn;thời khóa biểu
間を浪費する THỜI GIAN LÃNG PHÍ phí tổn
流に従って行動する THỜI LƯU INH,TÒNG HÀNH,HÀNG ĐỘNG thuận dòng
THỜI KHẮC lúc; thời khắc;thời gian; thời khắc
間になる THỜI GIAN đến giờ
機尚早 THỜI CƠ,KY THƯỢNG TẢO hãy còn sớm
THỜI PHÂN giờ phút
THỜI GIAN giờ;giờ đồng hồ;giờ giấc;thì giờ;thời buổi;thời điểm;thời gian;thời giờ;tiếng đồng hồ
THỜI CƠ,KY dịp; thời cơ
THỜI GIÁ thời giá
THỜI VẬN thời vận
期経過 THỜI KỲ KINH QUÁ chứng từ chậm
代の風習 THỜI ĐẠI PHONG TẬP trò đời
THỜI TỐC tốc độ tính theo giờ
期払い購入 THỜI KỲ PHẤT CẤU NHẬP mua trả tiền ngay
代の習慣 THỜI ĐẠI TẬP QUÁN thế thái
THỜI VŨ mưa rào cuối Thu đầu Đông
計屋 THỜI KẾ ỐC cửa hàng đồng hồ
期を得た THỜI KỲ ĐẮC đắc thời
THỜI ĐẠI thời đại;thời kỳ
限爆弾 THỜI HẠN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom giờ
計回り THỜI KẾ HỒI sự quay thuận chiều kim đồng hồ
THỜI KỲ dạo;lúc;thời buổi;thời điểm;thời kỳ
THỜI SỰ thời sự
THỜI HẠN thời gian lên lớp (dùng tiếp đuôi);thời hạn
計台 THỜI KẾ ĐÀI đồng hồ đứng
THỜI THỜI Đôi khi
の帝 THỜI ĐẾ vua thời gian
国会 LÂM THỜI QUỐC HỘI quốc hội lâm thời
HÁN THỜI ĐẠI triều đại Hán; triều nhà Hán
THẬP THỜI KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ vào khoảng 10h
仲裁委員会 LÂM THỜI TRỌNG TÀI ỦY VIÊN HỘI hội đồng trọng tài bất thường
LÂM THỜI lâm thời;tạm thời
保険 CHIẾN THỜI BẢO HIỂM bảo hiểm chiến tranh
NHÂN THỜI giờ công
THÍCH THỜI ĐẢ cú đánh đúng lúc
OẢN THỜI KẾ đồng hồ đeo tay
MỖI THỜI hàng giờ
CHIẾN THỜI thời chiến
XUẤT THỜI thời điểm xuất hành
THÍCH THỜI đắc thời;Đúng lúc; hợp thời
TRỊ THỜI KẾ đồng hồ để bàn
ĐĂNG THỜI TÍNH,TÁNH tính đẳng thời
CỰU THỜI thời cổ
ĐƯƠNG THỜI dạo ấy;đồng thời;đương thời;khi ấy;khi đó; ngày đó; ngày ấy
HÀ THỜI KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ khoảng bao giờ; khoảng khi nào
MIẾU THỜI KẾ đồng hồ bấm giây
HÀ THỜI GIAN mấy tiếng; mấy giờ
BẤT THỜI TRƯỚC máy bay vì sự cố phải đỗ xuống bất thường; sự hạ cánh khẩn cấp
SA THỜI KẾ đồng hồ cát
ĐỒNG THỜI cùng một lúc; cùng lúc; đồng thời;sự đồng thời; sự cùng lúc
年齢 HÀ THỜI NIÊN LINH cùng tuổi
NHẬT THỜI ngày và giờ
THAM THỜI GIAN tham tán
HÀ THỜI luôn luôn; thường xuyên; mọi khi; thông thường; không bao giờ;sự thường xuyên; sự thông thường
NHẤT THỜI ĐÍCH một cách tạm thời
CƯU THỜI KẾ đồng hồ cúc cu
BÌNH THỜI thời bình
包装 TỨC THỜI BAO TRANG bao bì trực tiếp
までも HÀ THỜI mãi mãi; không ngừng
NHẤT THỜI giây lát; một lần; tạm thời
THUẤN THỜI khoảnh khắc;trong chớp mắt
TẠM THỜI một chút; một ít;thời gian ngắn
TÂN THỜI ĐẠI tân thời;thời đại mới
TỨC THỜI sự tức thì;tức thời
の間にか HÀ THỜI GIAN không hiểu từ bao giờ
NHẤT THỜI một giờ; thời khắc; tạm thời; nhất thời;từng có thời
でも HÀ THỜI bất cứ khi nào; luôn luôn
LINH THỜI không giờ; mười hai giờ đêm
HOA THỜI KẾ đồng hồ hoa
HÀ THỜI mấy giờ
HOA THỜI mùa hoa
HÀ THỜI khi nào; bao giờ

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRƯỜNG,TRƯỢNG THỜI GIAN khoảng thời gian dài
総会 LÂM THỜI TỔNG HỘI cuộc tổng hội họp lâm thời
TRIỀU,TRÀO THỜI đã đến lúc
BÁN THỜI GIAN nửa giờ
長い TRƯỜNG,TRƯỢNG THỜI GIAN bấy lâu
拘束 CÂU,CÚ THÚC THỜI GIAN thời gian làm việc
その THỜI đương thời;khi ấy;lúc ấy;vào lúc đó; nhân dịp đó
銅器 ĐỒNG KHÍ THỜI ĐẠI thời đại đồ đồng
江戸 GIANG HỘ THỜI ĐẠI Thời kỳ edo (1603-1868)
子の TỬ,TÝ THỜI Nửa đêm; giờ Tý
勤務 CẦN VỤ THỜI GIAN giờ làm việc
お三 TAM THỜI bữa phụ lúc 3 giờ
鉄器 THIẾT KHÍ THỜI ĐẠI thời kỳ đồ sắt
氷河 BĂNG HÀ THỜI ĐẠI kỷ Băng hà
労働 LAO ĐỘNG THỜI GIAN buổi làm;thời gian lao động
ある THỜI có khi
あの THỜI bấy giờ;lúc ấy
死亡給付 TỬ VONG THỜI CẤP PHÓ Tiền tử tuất
昼食 TRÚ THỰC THỜI thời gian ăn trưa
懐中 HOÀI TRUNG THỜI KẾ đồng hồ bỏ túi;đồng hồ quả quít
奈良 NẠI LƯƠNG THỜI ĐẠI Thời Nara
停止 ĐINH CHỈ THỜI GIAN thời gian dừng
二六 NHỊ LỘC THỜI TRUNG Đêm và ngày; tất cả thời gian
過度 QUÁ ĐỘ THỜI KỲ thời đại quá độ;thời kỳ quá độ
置き TRỊ THỜI KẾ Đồng hồ để bàn
武家 VŨ,VÕ GIA THỜI ĐẠI Thời kỳ phong kiến (Nhật)
明治 MINH TRI THỜI ĐẠI thời đại Minh Trị
在留 TẠI LƯU THỜI GIAN thời gian lưu trú
通勤 THÔNG CẦN THỜI GIAN thời gian đi làm
標準 TIÊU CHUẨN THỜI Thời gian tiêu chuẩn
中古 TRUNG CỔ THỜI ĐẠI thời trung cổ
退き THOÁI,THỐI THỜI thời điểm rút lui tốt nhất
桃山 ĐÀO SƠN THỜI ĐẠI Thời đại Momoyama
日照 NHẬT CHIẾU THỜI GIAN Thời gian mặt trời chiếu sáng
足利 TÚC LỢI THỜI ĐẠI Thời đại Ashikaga
有効 HỮU HIỆU THỜI GIAN thời gian hiệu lực
建設 KIẾN THIẾT THỜI ĐẠI thời đại xây dựng
上古 THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI đời thượng cổ
走行 TẨU HÀNH,HÀNG THỜI GIAN thời gian chạy
石器 THẠCH KHÍ THỜI ĐẠI thời đại đồ đá;thời kỳ đồ đá
幼年 ẤU NIÊN THỜI ĐẠI lúc nhỏ;tuổi thơ
短い ĐOẢN THỜI GIAN chốc
日帝 NHẬT ĐẾ THỜI ĐẠI thời kỳ đế quốc Nhật
電気 ĐIỆN KHÍ THỜI KẾ đồng hồ điện
若い NHƯỢC THỜI ĐẠI hậu bối
暇な HẠ THỜI lúc rỗi;thời gian rỗi; khi rảnh
断続 ĐOÀN,ĐOẠN TỤC THỜI GIAN buổi sơ khai
就業 TỰU NGHIỆP THỜI GIAN thời gian làm việc
採用賃金 THẢI,THÁI DỤNG THỜI NHẪM KIM tiền lương trả theo giờ làm
寝る TẨM THỜI GIAN Giờ đi ngủ
発車刻表 PHÁT XA THỜI KHẮC BIỂU bảng giờ tàu chạy
掛け QUẢI THỜI KẾ đồng hồ treo tường
実働 THỰC ĐỘNG THỜI GIAN giờ làm việc thực tế
卓上 TRÁC THƯỢNG THỜI KẾ đồng hồ để bàn
授業 THỤ,THỌ NGHIỆP THỜI GIAN thời khoá
学習 HỌC TẬP THỜI GIAN buổi học
休憩 HƯU KHẾ THỜI GIAN thời gian nghỉ ngơi; thời gian nghỉ; thời gian nghỉ giải lao; nghỉ giải lao
その以来 THỜI DĨ LAI từ đó
子供の TỬ,TÝ CUNG THỜI lúc nhỏ
仕事の間外 SĨ,SỸ SỰ THỜI GIAN NGOẠI ngoài giờ làm việc
始める THỦY THỜI khi bắt đầu
始まる THỦY THỜI khi bắt đầu
二十四間制 NHỊ THẬP TỨ THỜI GIAN CHẾ Chế độ thời gian 24 giờ
必要な TẤT YẾU THỜI khi cần
中石器 TRUNG THẠCH KHÍ THỜI ĐẠI Thời kỳ đồ đá giữa
商業参 THƯƠNG NGHIỆP THAM THỜI GIAN tham tán thương mại
引渡し DẪN ĐỘ THỜI KỲ hạn giao
商務参 THƯƠNG VỤ THAM THỜI GIAN tham tán thương mại
書入れ THƯ NHẬP THỜI thời kỳ doanh nghiệp bận rộn; giai đoạn bận rộn
貧困な BẦN KHỐN THỜI hàn vi
青銅器 THANH ĐỒNG KHÍ THỜI ĐẠI thời kỳ đồng thiếc
危難な NGUY NẠN,NAN THỜI GIAN nguy nan
目覚し MỤC GIÁC THỜI KẾ đồng hồ báo thức
南北朝 NAM BẮC TRIỀU,TRIỆU THỜI ĐẠI Thời kỳ Nam Bắc Triều
開始の KHAI THỦY THỜI khi bắt đầu
どんなでも THỜI bất kỳ lúc nào
手荷物一預かり所 THỦ HÀ VẬT NHẤT THỜI DỰ SỞ nơi gửi hành lí ngắn hạn
日本標準 NHẬT BẢN TIÊU CHUẨN THỜI Giờ chuẩn của Nhật Bản
書き入れ THƯ NHẬP THỜI thời kỳ doanh nghiệp bận rộn; giai đoạn bận rộn
目覚まし MỤC GIÁC THỜI KẾ đồng hồ báo thức
アナログ THỜI KẾ đồng hồ tỷ biến; đồng hồ analog
まさかの THỜI vào thời điểm cần thiết; lúc thiếu thốn
保険金の一払い BẢO HIỂM KIM NHẤT THỜI PHẤT thanh toán tiền bảo hiểm một cục; trả bảo hiểm một cục
市場の販売 THỊ TRƯỜNG PHIẾN MẠI THỜI GIAN buổi chợ
仕事をしている SĨ,SỸ SỰ THỜI giữa lúc làm việc
記憶保持動作の必要な随書き込み読み出しメモリー KÝ ỨC BẢO TRÌ ĐỘNG TÁC TẤT YẾU TÙY THỜI THƯ VÀO ĐỘC XUẤT Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên năng động
22:45:23, 11-08-2015
2227 Lượt xem