Hán tự : Chữ THƯ 狙

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
撃する THƯ KÍCH bắn tỉa
THƯ nhắm vào; nhằm mục đích
い撃ちする THƯ KÍCH bắn tỉa
い撃ち THƯ KÍCH sự bắn tỉa
い所 THƯ SỞ Đích; mục tiêu
THƯ mục đích
06:58:33, 22-08-2015
2522 Lượt xem