Hán tự : Chữ TÔN 樽

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TÔN thùng
TỬU TÔN thùng rượu
木の MỘC TÔN thùng gỗ
06:22:43, 18-06-2015
2317 Lượt xem