Hán tự : Chữ TÔN 樽

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TÔN thùng
TỬU TÔN thùng rượu
木の MỘC TÔN thùng gỗ
1273 Lượt xem