Hán tự : Chữ TRẠCH 沢

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRẠCH SƠN đủ; nhiều
TRẠCH đầm nước
QUANG TRẠCH độ bóng; độ sáng (của bề mặt)
CHUẾ TRẠCH PHẨM xa xôi
CHUẾ TRẠCH sự xa xỉ;xa hoa;xa xỉ; quá đắt tiền
CHIỀU TRẠCH đầm;đầm lầy;vũng lầy
21:21:31, 21-06-2015
2208 Lượt xem