Hán tự : Chữ TRẢO 爪

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
切り TRẢO THIẾT cái bấm móng tay
TRẢO THIẾT cái cắt móng tay
TRẢO TIÊN đầu ngón chân
クラッチ TRẢO côn kẹp
を噛む癖 TRẢO xxx PHÍCH tật cắn móng tay
TRẢO móng;móng vuốt;vuốt
楊枝 TRẢO DƯƠNG CHI cái tăm
弾き TRẢO ĐẠN,ĐÀN con bị ghẻ lạnh (trong gia đình)
SINH TRẢO Móng tay
足の TÚC TRẢO móng chân
18:38:30, 20-06-2015
2230 Lượt xem