Hán tự : Chữ TRÍ 智

âm Hán Việt TRÍ- Số nét: 12 – Bộ: NHẬT 日
âm ON
âm KUN さと
さとし
さとる
さとい
とも
のり
とし
あきら
とみ
ひと
もと
よも

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRÍ LỰ Sự lo xa
TRÍ LỰC Trí tuệ; trí lực
ĐỐN TRÍ sự nhanh trí; sự lanh trí
CƠ,KY TRÍ sự cơ trí; sự tài trí; sự thông minh; cơ trí; tài trí; thông minh
NỊNH TRÍ Sự xảo trá

 

 

07:06:58, 13-08-2015
3416 Lượt xem