Hán tự : Chữ TRÍCH, ĐÍCH 滴

Chữ  TRÍCH,ĐÍCH- Số nét: 14 – Bộ: THỦY 水

ONテキKUN滴しずく 滴るしたたる

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRÍCH,ĐÍCH TRÍCH,ĐÍCH sự nhỏ giọt
TRÍCH,ĐÍCH THỦY sự rỏ nước
定量 TRÍCH,ĐÍCH ĐỊNH LƯỢNG độ chuẩn (hóa học)
下する TRÍCH,ĐÍCH HẠ nhỏ giọt
TRÍCH,ĐÍCH HẠ sự nhỏ giọt
TRÍCH,ĐÍCH rỏ xuống
TRÍCH,ĐÍCH giọt (nước, sương)
VŨ TRÍCH,ĐÍCH giọt mưa
ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH DƯỢC thuốc giọt
ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH KHÍ Ống nhỏ
ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH sự chảy máu tĩnh mạch;sự nhỏ giọt; giọt mưa;sự tiêm vào tĩnh mạch
THỦY TRÍCH,ĐÍCH giọt nước
05:57:25, 05-08-2015
2329 Lượt xem