Hán tự : Chữ TRIỆP, LẠP 摺

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THỦ TRIỆP,LẠP tay vịn; lan can
THỦ TRIỆP,LẠP lan can; chấn song
手古 THỦ CỔ TRIỆP,LẠP khó làm; khó xử
06:42:40, 29-05-2015
2260 Lượt xem