Hán tự : Chữ TRỪNG 澄

Hán TRỪNG- Số nét: 15 – Bộ: THỦY 水
ON チョウ
KUN 澄む すむ
澄ます すます
澄ます -すます
きよ
すす
すみ

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRỪNG MINH Sạch sẽ và sáng sủa
TRỪNG trở nên trong sạch; trở nên sáng; trở nên trong
み渡る TRỪNG ĐỘ làm trong sạch hoàn toàn
み切る TRỪNG THIẾT làm quang; làm yên lặng; làm mất vẻ cau có
ます TRỪNG làm sạch; làm trong sạch; lọc;trông lãnh đạm; thờ ơ
まし顔 TRỪNG NHAN khuôn mặt sạch; khuôn mặt sáng sủa;vẻ mặt điềm tĩnh
THANH TRỪNG sự thanh trừng; sự lọc;thanh trừng; làm sạch; lọc sạch
まし TRỪNG cô gái nghiêm túc và đứng đắn; cô gái đoan trang;đoan trang; nết na
06:33:08, 05-08-2015
2432 Lượt xem