Hán tự : Chữ TRƯỢNG, TRÁNG 杖

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRƯỢNG,TRÁNG cái gậy
TÍCH TRƯỢNG,TRÁNG thiếc lá
松葉 TÙNG DIỆP TRƯỢNG,TRÁNG cây nạng;nạng
06:59:20, 08-06-2015
2058 Lượt xem