Hán tự : Chữ TƯỚC 爵

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TƯỚC VỊ tước vị; chức tước
夫人 CÔNG TƯỚC PHU NHÂN Công nương; nữ công tước; công tước phu nhân
CÔNG TƯỚC công tước
夫人 HẦU TƯỚC PHU NHÂN Nữ hầu tước; hầu tước phu nhân
HẦU TƯỚC hầu tước
BÁ TƯỚC bá tước
NAM TƯỚC nam tước
する THỤ,THỌ TƯỚC nâng ai lên hàng quí tộc
THỤ,THỌ TƯỚC sự được lên chức
19:04:57, 20-06-2015
2591 Lượt xem