Hán tự : Chữ VĂN 晩

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
VĂN ĐẠO sự gieo cấy muộn; sự trồng muộn
VĂN THU cuối thu
VĂN PHÚC vạn phúc
VĂN SINH sự gieo cấy muộn; sự trồng muộn
VĂN CHIẾU Hoàng hôn
VĂN KỲ Giai đoạn cuối cùng
VĂN CẢNH Cảnh buổi tối;vãn cảnh
VĂN XUÂN tàn xuân;xuân muộn
VĂN PHƯƠNG ngả sang chiều; ngả về chiều
御飯 VĂN NGỰ PHẠN bữa tối;cơm chiều;cơm tối
VĂN NIÊN năm cuối đời;xế bóng
餐会 VĂN XAN HỘI Bữa tiệc tối
VĂN HÔN Sự kết hôn muộn
VĂN XAN Bữa ăn tối
VĂN HẠ cuối hạ
VĂN PHẠN bữa ăn tối
VĂN buổi tối;đêm;muộn;tối
VĂN CHUNG chuông chiều
VĂN CHƯỚC đồ uống buổi tối
KIM VĂN xin chào
KIM VĂN đêm nay;tối nay
NHẤT VĂN TRUNG cả đêm;suốt cả đêm;suốt đêm
NHẤT VĂN một đêm; cả đêm; trọn đêm
MỖI VĂN đêm đêm;hàng tối; tối tối
TRIỀU,TRIỆU VĂN buổi sáng và buổi tối;sớm tối
TẠC VĂN tối hôm qua
MINH VĂN đêm mai;tối mai
一日一 NHẤT NHẬT NHẤT VĂN TRUNG cả ngày cả đêm
07:08:48, 13-08-2015
2539 Lượt xem