Hán tự : Chữ VỊNH 泳

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
VỊNH PHÁP cách bơi; phương pháp bơi
VỊNH bơi;bơi lội;lội
競技 THỦY VỊNH CẠNH KỸ thi bơi
パンツ THỦY VỊNH quần bơi
する THỦY VỊNH bơi
する VIỄN VỊNH bơi cự ly xa
THỦY VỊNH lội;việc bơi; bơi
VIỄN VỊNH sự bơi cự ly xa
BÌNH VỊNH bơi nhái;kiểu bơi ếch
OA VỊNH lội ếch
BỐI VỊNH bơi ngửa;lội ngửa
BỐI VỊNH bơi ngửa;lội ngửa;sự bơi ngửa; kiểu bơi ngửa
CẠNH VỊNH cuộc thi bơi; thi bơi
KHUYỂN VỊNH bơi chó
立つ LẬP VỊNH bơi đứng
立ち LẬP VỊNH lội đứng
海で HẢI VỊNH tắm biển
自由型 TỰ DO HÌNH VỊNH bơi tự do
クロール VỊNH bơi sải
21:39:22, 21-06-2015
2386 Lượt xem