Hán tự : Chữ VÔ, MÔ 無 (phần 1)

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
VÔ,MÔ NẠN,NAN an toàn; vô sự;việc vô sự
VÔ,MÔ LUẬN đương nhiên
VÔ,MÔ DUYÊN không có quan hệ; không có người thân; không có sự liên quan;sự không có quan hệ; sự không có người thân; sự không có liên quan
VÔ,MÔ LỄ sự không có lễ độ; sự vô lễ;vô lễ; không có lễ độ;vô phép
煙炭 VÔ,MÔ YÊN THÁN than luyện
VÔ,MÔ LIỆU miễn phí;sự miễn phí
意味な VÔ,MÔ Ý VỊ vẩn vơ
VÔ,MÔ HẠI sự vô hại;vô hại
力化する VÔ,MÔ LỰC HÓA rã rời
VÔ,MÔ không có; không; chưa
限定 VÔ,MÔ HẠN ĐỊNH vô hạn định
許可 VÔ,MÔ HỨA KHẢ không có phép
線電話 VÔ,MÔ TUYẾN ĐIỆN THOẠI tuyến (điện thoại vô tuyến)
知な VÔ,MÔ TRI mê muội
為にぶらつく VÔ,MÔ VI lông nhông
敵の VÔ,MÔ ĐỊCH vô địch
意味 VÔ,MÔ Ý VỊ sự vô nghĩa; sự không có ý nghĩa;vô ý vị; vô nghĩa; không có ý nghĩa
VÔ,MÔ THỰC sự vô tội
VÔ,MÔ LỰC không có lực; không có sự giúp đỡ; không đủ năng lực;sự không có lực; sự không có sự giúp đỡ; sự không đủ năng lực
。。。 VÔ,MÔ
限の VÔ,MÔ HẠN bao la;khôn xiết
記名証券 VÔ,MÔ KÝ DANH CHỨNG KHOÁN chứng khoán vô danh
線電波 VÔ,MÔ TUYẾN ĐIỆN BA sóng vô tuyến điện
VÔ,MÔ TRI sự vô tri;vô tri
為に VÔ,MÔ VI tiêu dao
数の VÔ,MÔ SỐ nhan nhản
情な VÔ,MÔ TÌNH hẹp bụng;hẹp dạ(hẹp lòng)
定見 VÔ,MÔ ĐỊNH KIẾN vô nghĩa
制限 VÔ,MÔ CHẾ HẠN không có giới hạn; vô hạn;sự vô hạn; sự không có giới hạn
駄遣いする VÔ,MÔ ĐÀ KHIỂN lãng phí tiền; phí công vô ích
VÔ,MÔ HẠN sự vô hạn;vô biên;vô định;vô hạn
記名株式 VÔ,MÔ KÝ DANH HẬU,CHU THỨC cổ phiêu vô danh
線電信 VÔ,MÔ TUYẾN ĐIỆN TÍN vô tuyến điện
益な VÔ,MÔ ÍCH hão;hão huyền;uổng
VÔ,MÔ VI sự vô vi;vô vi
VÔ,MÔ SỐ cơ man;sự vô số;vô kể;vô số
VÔ,MÔ TÌNH sự vô tình;vô tình
宗教 VÔ,MÔ TÔN,TÔNG GIÁO vô thần
免許仲買人(取引所) VÔ,MÔ MIỄN HỨA TRỌNG MÃI NHÂN THỦ DẪN SỞ môi giới hành lang (sở giao dịch)
駄遣い VÔ,MÔ ĐÀ KHIỂN sự lãng phí tiền; sự phí công vô ích
闇に VÔ,MÔ ÁM một cách khinh suất; một cách thiếu thận trọng; một cách thiếu suy nghĩ;một cách ngẫu hứng;một cách vô lý
記名投票 VÔ,MÔ KÝ DANH ĐẦU PHIẾU bỏ phiếu vô ký danh
線小切手 VÔ,MÔ TUYẾN TIỂU THIẾT THỦ séc thông thường
VÔ,MÔ ÍCH sự vô ích;vô ích
VÔ,MÔ PHÁP sự tàn bạo; sự bạo lực;tàn bạo; bạo lực
教養 VÔ,MÔ GIÁO DƯỠNG đểu giả
VÔ,MÔ SỈ không biết xấu hổ; vô sỉ;sự không biết xấu hổ; sự vô sỉ
学者 VÔ,MÔ HỌC GIẢ đui mù
償契約 VÔ,MÔ THƯỜNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng không đền bù
駄話をする VÔ,MÔ ĐÀ THOẠI lẻo mép;lẻo miệng
関心な VÔ,MÔ QUAN TÂM hờ hững;ơ thờ
言劇 VÔ,MÔ NGÔN KỊCH kịch câm
線台 VÔ,MÔ TUYẾN ĐÀI đài vô tuyến điện
用な VÔ,MÔ DỤNG uổng
VÔ,MÔ TÀN độc ác; tàn ác; máu lạnh;sự độc ác; sự tàn ác; sự máu lạnh
教育の VÔ,MÔ GIÁO DỤC dốt nát
性に VÔ,MÔ TÍNH,TÁNH quá đáng; quá chừng; rất nhiều
VÔ,MÔ HỌC thất học;vô học
VÔ,MÔ THƯỜNG sự không bồi thường; sự miễn trách
駄に消費する VÔ,MÔ ĐÀ TIÊU PHÍ uổng
関心 VÔ,MÔ QUAN TÂM không quan tâm;sự không quan tâm
VÔ,MÔ NGÔN sự im lặng; sự không có lời
VÔ,MÔ TUYẾN không dây; sóng vô tuyến;tuyến (vô tuyến)
VÔ,MÔ DỤNG sự vô dụng; sự không cần thiết;vô dụng; không cần thiết
VÔ,MÔ DỤC không có dục vọng;sự không có dục vọng;vô ngã
教育 VÔ,MÔ GIÁO DỤC vô học
志慮 VÔ,MÔ CHI LỰ càn rỡ
声映画 VÔ,MÔ THANH ẢNH,ÁNH HỌA phim câm
VÔ,MÔ HƯU sự không ngừng; sự không nghỉ; sự không có ngày nghỉ
駄な仕事をする VÔ,MÔ ĐÀ SĨ,SỸ SỰ bày việc
関係な VÔ,MÔ QUAN HỆ hững hờ
視する VÔ,MÔ THỊ xao lãng;xem thường; phớt lờ
VÔ,MÔ TINH lười biếng;sự lười biếng
産階級 VÔ,MÔ SẢN GIAI CẤP giai cấp vô sản;vô sản
欠の VÔ,MÔ KHIẾM lành lặn
政府状態 VÔ,MÔ CHÍNH,CHÁNH PHỦ TRẠNG THÁI vô chính phủ
VÔ,MÔ TÂM sự vô tâm;vô tâm
報酬 VÔ,MÔ BÁO THÙ sự miễn trách; sự không phải trả tiền; sự không phải thanh toán
任省 VÔ,MÔ NHIỆM TỈNH bộ không bộ
駄な VÔ,MÔ ĐÀ hão;hão huyền
関係 VÔ,MÔ QUAN HỆ không quan hệ;lạ mặt;sự không quan hệ
VÔ,MÔ THỊ sự xem thường; sự phớt lờ
VÔ,MÔ CÙNG vô cùng
VÔ,MÔ SẢN vô sản
機科学 VÔ,MÔ CƠ,KY KHOA HỌC hóa học vô cơ
政府主義 VÔ,MÔ CHÍNH,CHÁNH PHỦ CHỦ,TRÚ NGHĨA vô chính phủ
形項目 VÔ,MÔ HÌNH HẠNG MỤC giấy chứng nhận vô trùng;hạng mục tư bản (cán cân thanh toán)
VÔ,MÔ ĐỊA sự trơn (không có họa tiết hay hoa văn)
任所 VÔ,MÔ NHIỆM SỞ bộ không bộ
VÔ,MÔ ĐÀ sự vô ích; sự không có hiệu quả;vô ích; không có hiệu quả
VÔ,MÔ LƯỢNG vô lượng
VÔ,MÔ KHUẨN sự vô trùng; vô khuẩn;vô trùng
VÔ,MÔ THUẾ sự không thuế; sự miễn thuế
生物 VÔ,MÔ SINH VẬT vật vô tri vô giác
機物 VÔ,MÔ CƠ,KY VẬT chất vô cơ;vật vô cơ
政府 VÔ,MÔ CHÍNH,CHÁNH PHỦ sự vô chính phủ;vô chính phủ
形物 VÔ,MÔ HÌNH VẬT vật vô hình
器用 VÔ,MÔ KHÍ DỤNG sự vụng về; sự lóng ngóng; sự hậu đậu;vụng về; lóng ngóng; hậu đậu
人島 VÔ,MÔ NHÂN ĐẢO hòn đảo không người; đảo hoang
VÔ,MÔ PHONG đứng gió;lặng gió;sự không có gió
19:52:28, 19-06-2015
2151 Lượt xem