Hán tự : Chữ VƯỜN 畑

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
VƯỜN ruộng;ruộng nương
HOA VƯỜN vườn hoa
、田 ĐIỀN VƯỜN ĐIỀN đồng ruộng
ĐIỀN VƯỜN ruộng vườn
ĐIỀN VƯỜN cánh đồng; ruộng nương;ruộng;ruộng đất
TANG VƯỜN nương dâu; đồng dâu; vườn dâu
MẠCH VƯỜN ruộng lúa mạch
TRÀ VƯỜN đồi chè; ruộng chè
段々 ĐOẠN VƯỜN ruộng nghiêng; ruộng trên núi; ruộng bậc thang
野菜 DÃ THÁI VƯỜN vườn trẻ
みかん VƯỜN vườn quýt
19:43:47, 19-06-2015
3422 Lượt xem