Hán tự : Chữ XUYÊN, THEN 栓

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
抜き XUYÊN,THEN BẠT cái mở bia;cái mở nút chai;đồ khui
XUYÊN,THEN nút
瓶の BÌNH XUYÊN,THEN Nắp chai; nút chai
点火 ĐIỂM HỎA XUYÊN,THEN bu gi
消火 TIÊU HỎA XUYÊN,THEN vòi nước cứu hoả
水道 THỦY ĐẠO XUYÊN,THEN vòi nước máy; vòi nước
ガス XUYÊN,THEN nắp bình ga
脳血 NÃO HUYẾT XUYÊN,THEN Tắc động mạch não
給水 CẤP THỦY XUYÊN,THEN vòi nước
ビールのを抜く XUYÊN,THEN BẠT khui bia
05:56:04, 09-06-2015
2247 Lượt xem