Hán tự : Chữ YÊN 煙

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
YÊN có khói; bốc khói; bốc hơi; bốc
の臭いがする YÊN XÚ oi khói
と火 YÊN HỎA khói lửa
たい YÊN ngạt thở vì khói; ngột ngạt; gò bó; không thoải mái
YÊN ngạt khói; đầy khói; khói mù mịt
YÊN khói
草屋 YÊN THẢO ỐC cửa hàng thuốc lá
草を吸う YÊN THẢO HẤP hút thuốc
草をやめる YÊN THẢO bỏ thuốc
草の灰 YÊN THẢO HÔI tàn thuốc
YÊN THẢO điếu thuốc;thuốc;thuốc lá
YÊN ĐỘT ống khói
HẮC YÊN khói đen
TỬ YÊN khói thuốc
CẤM YÊN cấm hỏa;cấm hút thuốc;Cấm hút thuốc!
TIÊU YÊN khói thuốc súng
VÔ,MÔ YÊN THÁN than luyện
PHÁT YÊN ĐỒNG lư trầm hương
HỮU YÊN THÁN than khói
PHÁT YÊN sự bốc khói
ÁI YÊN GIA Người nghiện thuốc lá nặng
MÔI YÊN bồ hóng
TẨM YÊN THẢO Việc hút thuốc trên giường; việc vừa nằm vừa hút thuốc
THỔ YÊN đám bụi
KHIẾT YÊN THẤT phòng hút thuốc
KHIẾT YÊN sự hút thuốc
非喫 PHI KHIẾT YÊN GIẢ người không hút thuốc
嗅ぎ KHỨU YÊN THẢO Hoa đèn
香りと HƯƠNG YÊN nhang khói
もうもうとした YÊN làn khói
22:03:15, 19-06-2015
3088 Lượt xem