Hán tự (草:)

Học Hán tự

Giải thích bằng tiếng Nhật

1523 Lượt xem