[Hán Việt – Hán tự]: Chữ PHẤT

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
PHẤT TỐ Flo (f)
化水素酸 PHẤT HÓA THỦY TỐ TOAN A-xít hydrofluoric
1667 Lượt xem