[Học tiếng Nhật]- Giao tiếp “Những câu nói khi chia tay”

Học tiếng Nhật – Tiếng Nhật giao tiếp “Khi chia tay”

 

 

Học tiếng Nhật Bản

15:52:26, 16-12-2014
7677 Lượt xem