Học Hán tự chữ Yếu

Học Hán tự chữ Yếu 要

Từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học chữ Hán tự nhé.

Ý nghĩa của chữ Yếu 

1 : Thiết yếu, đúng sự lý gọi là “yếu“.

Như “yếu nghĩa” nghĩa thiết yếu,

“đề yếu nhắc cái chỗ thiết yếu lên.

2 : Rút lại, dùng làm trợ từ .

3 : Muốn, cầu.

4 : Một âm là “yêu”. Yêu cầu.

5 : Đòi. Như “yêu vật” đòi lấy vật gì.

6 : Ước mong.

Cách viết chữ Yếu

Hán tự: Các từ ghép với chữ Yếu

 Học tiếng Nhật Bản

 

16:38:02, 09-11-2014
3573 Lượt xem