Học Hán tự hay nhất 漢字

Cách học Hán tự

 

Tìm những từ trùng âm Hán Việt  để phân biệt chữ Hán nhé.

. Hán tự Hán việt Âm on Tiếng Việt
1 bản han, ban tấm bảng
2 bản han xuất bản
3 bản hon sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất
4 bị hi bị, bị động, bị cáo
5 bị bi trang bị, phòng bị, thiết bị
6 biên hen đan, biên tập
7 biên hen biên, biên giới
8 bình hyoo bình luận, phê bình
9 bình hei, byoo hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường
10 bộ bu bộ môn, bộ phận
11 bộ ho bắt, đãi bộ
12 cách kaku, koo tư cách, cách thức, sở hữu cách
13 cách kaku da thuộc, cách mạng
14 cảnh kyoo, kei nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ
15 cảnh kei cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh
16 cảnh kei cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ
17 cấp kyuu khẩn cấp, cấp cứu
18 cấp kyuu sơ cấp, trung cấp, cao cấp
19 cấp kyuu cung cấp, cấp phát
20 cát katsu chia cắt, cát cứ
21 cát kichi, kitsu tốt lành, cát tường
22 chấn shin chấn động
23 chấn shin địa chấn
24 chỉ shi chỉ định, chỉ số
25 chỉ shi đình chỉ
26 chỉ shi giấy
27 chính sei, shoo chính phủ, chính sách, hành chính
28 chính sei, shoo chính đáng, chính nghĩa, chân chính
29 chứng shoo chứng bệnh, triệu chứng
30 chứng shoo bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận
31 cố ko ngoan cố, cố thủ
32 cố ko cố tổng thống, lí do
33 cố ko thuê, cố nông
34 cố ko nhìn lại
35 ki cơ sở, cơ bản
36 ki cơ khí, thời cơ, phi cơ
37 công koo công cộng, công thức, công tước
38 công koo, ku công lao
39 công koo, ku công tác, công nhân
40 công koo tấn công, công kích
41 cửu kyuu, ku lâu, vĩnh cửu
42 cửu kyuu, ku 9
43 đãi tai đợi, đối đãi
44 đãi tai đuổi bắt
45 đảo too đảo lộn
46 đảo too hải đảo
47 đề dai đề tài, đề mục, chủ đề
48 đề tei cung cấp, đề cung
49 dịch eki ga
50 dịch eki, yaku chức vụ, nô dịch
51 dịch yaku thông dịch, phiên dịch
52 dương yoo đại dương, tây dương
53 dương yoo thái dương

 

17:03:10, 27-01-2015
3989 Lượt xem