[Học tiếng Nhật] – Các câu giao tiếp “Shitsumon: Hỏi (Chất vấn )”

Học tiếng Nhật Bản –  Shitsumon – Hỏi ( Chất vấn )

Hỗ trợ học Hán Tự

11:06:44, 15-12-2014
7512 Lượt xem