[Học tiếng Nhật] – Cách nối câu trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật – Dịch nối câu tiếng Nhật. Nối câu tiếng Nhật là gì?

Nối câu nghĩa là nối các ý bằng “Vて / Nで” hay “V(ます)/ Nであり”.
Ví dụ:

Cách dịch nối câu tiếng Nhật: “VÀ” (and)

Với các mẫu “V(ます)/ Nであり / AN であり”: Đây là các mẫu nối vế câu nên dịch là “VÀ”
Ví dụ: Như trên.
Với các mẫu “Vて / Nで”:
  • Nếu hai vế không liên quan thì dịch là “VÀ” (ví dụ như trên)
  • Nếu hai về là hành động – kết quả thì có thể ngăn cách là dấu phẩy (comma) hoặc dịch là “ĐỂ” (For / To do something).
Ví dụ:

 

Học tiếng Nhật Bản

15:50:03, 23-12-2014
8646 Lượt xem