[Học tiếng Nhật] – Đàm thoại giao tiếp “Trường Đại học”

Học tiếng Nhật Bản – Đàm thoại giao tiếp tiếng Nhật về Trường Đại học

Mẫu câu cơ bản

会話 Đàm thoại.

単語 Từ vựng

 

 Hỗ trợ học Hán Tự

15:15:24, 16-12-2014
2501 Lượt xem