[Học tiếng Nhật] – Động từ thể bị động tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản – Động từ thể bị động tiếng Nhật

*Tiếng Nhật có hai cách sử dụng dạng bị động. Cách đầu tiên là với các động từ chuyển tiếp, như trong tiếng Anh. Trong các câu như thê, nhười thực hiện hành động có thể hoặc không thể được diễn tả. (Cái ví của tôi bị đánh cắp, hoặc cái ví của tôi bị đánh cắp bởi tên móc túi).

*Để thành lập dạng thụ động, hãy thêm -areru. Aremasu vào gốc từ của các động từ gốc C, và rareru, -raremasu vào gốc từ của các động từ gốc V. Đối với dạng phủ định, hãy thêm -arenai. -aremasen vào gốc từ của các động từ gốc C, và -rarenai, raremasen vào gốc của các động từ gốc V.

Nusumu/đánh cắp. nusumareru, nusumaremasu/ bị đánh cắp.
Oikakeru/đuổi, oikakerareru, oikakeraremasu/ bị rượt đuổi.

Ví dụ:

*Lưu ý: rằng cách dùng loại thụ động này trong tiếng Nhật bị giới hạn nhiều hơn so với tiếng Anh. Trong khi các dạng thụ động về mặt ngữ pháp có thể được sử dụng nhiều với nhiều động từ, các câu được tạo ra có thể vụng về.

*Các sử dụng dạng thụ động thứ hai trong tiếng Nhật, không có cách dùng tương ứng trong tiếng Anh, có thể được gọi là dạng thụ động “nghịch”/ Bạn có thể nghĩa về nó như là dạng thụ động “quá xấu” hoặc “đáng tiếc”. Điều này có nghĩa rằng điều gì đó đã xảy ra với một người nào đó và nó có tác dụng bất lợi đối với người đó .Động từ có thể là nội động từ hoặc ngoại động từ. Bởi vì điều này hầu như không giống như tiếng Anh, hãy đọc các câu sau đây một cách cẩn thận, đặc biệt với các bản dịch.

*Lưu ý cách dùng ni trong các câu thụ động dưới đây.

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

Chủ động

Bị động

 

Hỗ trợ học Hán tự

10:55:49, 15-12-2014
16258 Lượt xem