[Học tiếng Nhật] – Giao tiếp “Kansha, Shazai – Cảm tạ, tạ lỗi”

Học tiếng Nhật Bản –  Kansha. Shazai – Cảm tạ, Tạ lỗi.

 

 Hỗ trợ học Hán tự

4910 Lượt xem