[Học tiếng Nhật] – Mẫu câu cho và nhận thể kính ngữ

  1. ~に Nを いただきます. ( Cách thể hiện hành động nhận từ ai cái gì giống 「もらいます」nhưng mang hàm ý khiêm nhường của người nói )

2.    ~は(が)Nを  くださいます.

3.    ~に  Nを  やります.

4. Biểu hiện của hành động cho và nhận

 Hỗ trợ học Hán tự

16:12:24, 14-09-2014
7272 Lượt xem