Học tiếng Nhật miễn phí qua skype

Thông Báo

Mở lớp học tiếng Nhật miễn phí qua Skype

Để đăng ký học các bạn thự c hiện các bước.

1. Subscribe/Đăng ký kênh youtube

https://www.youtube.com/channel/UC3wCNn3OHFtaPZQ12QGSSyg

Để sau khi học có thể ôn bài lại.

2. Add nick Skype DayTiengNhatBan

để có thể chát trực tiếp với GV

3. Điền phiếu đăng ký

Phiếu thông tin đăng ký hãy click vào đây

601 Lượt xem