Hội thoại “Căn phòng”

Học tiếng Nhật Bản – Hội thoại tiếng Nhật “Căn phòng”

 

Mẫu câu cơ bản.

会話 Đàm thoại.

単語 Từ vựng

 

 Học tiếng Nhật Bản

4122 Lượt xem