Hội thoại “Chuyện hẹn hò cùng đi leo núi”

Học tiếng Nhật Bản – Từ vựng hội thoại tiếng Nhật “Chuyện hện hò”

Kanji

Kana

Tiếng Việt

Từ vựng:

Cấu trúc: ~が欲しい(~ga hoshii)  & を たい(~tai) = tôi muốn 

Để thể hiện sự mong muốn, ta có 2 cách: 

(Danh từ) + ga hoshii + desu. hoặc Gốc “masu” của động từ + tai.

Ví Dụ: 

 

Chú ý sự khác biệt trong việc sủ dụng trợ từ trong 2 cấu trúc trên.
Trong tình huống thân mật ta có thể bỏ “desu” ở cuối và thêm vào những từ nhấn mạnh như: no da..

Khi nói về mong muốn của người thứ 3, ta dùng cấu trúc: ~欲しがっています(hoshigatte imasu) hoặc gốc động từ +たがっています (~tagatte imasu) – Nói đơn giản là bỏ ~i ở cuối của “hoshii” & “tai” , thêm và “gatte imasu”.

Ví Dụ:

 

 

 

Hỗ trợ học Hán Tự

 

15:04:59, 05-12-2014
3044 Lượt xem