Hội thoại “Hôm nay là thứ mấy?”

Kanji

Kana

Tiếng Việt

Từ vựng:

でも (demo) : nhưng (luôn đi ở đầu câu chỉ nguyên nhân) =  けど (kedo): nhưng (ở cuối câu)
から (kara)- bởi vì (là liên từ – cách sử dụng tương tự như ‘Kedo’ ).

 

Học tiếng Nhật Bản

 

16:10:05, 10-10-2014
2860 Lượt xem