Hội thoại “Rủ bạn gái đi xem phim”

Kanji

Kana

Romaji

Tiếng Việt

Từ vựng:

 

Hỗ trợ học Hán Tự

 

3435 Lượt xem