Hội thoại “Rủ bạn gái đi xem phim”

Kanji

Kana

Romaji

Tiếng Việt

Từ vựng:

 

Hỗ trợ học Hán Tự

 

01:16:02, 15-10-2014
4280 Lượt xem