Hội thoại tiếng Nhật “Giờ giới nghiêm”

Học tiếng Nhật Bản – Từ vựng hội thoại tiếng Nhật “Giờ giới nghiêm”

 

Kanji

Kana

Tiếng Việt

Từ vựng:

 

Học tiếng Nhật Bản

15:40:27, 24-11-2014
2779 Lượt xem