Hội thoại tiếng Nhật “Giờ giới nghiêm”

Học tiếng Nhật Bản – Từ vựng hội thoại tiếng Nhật “Giờ giới nghiêm”

 

Kanji

Kana

Tiếng Việt

Từ vựng:

 

Học tiếng Nhật Bản

2259 Lượt xem